Investeer in een grondobligatie

Nederland is een klein land en grond is zeer schaars. De afgelopen decennia hebben vele partijen zoals banken, particulieren en projectontwikkelaars grondposities gekocht. Door de aanhoudende crisis moeten veel van deze partijen van hun grond af om hun liquiditeitspositie niet in gevaar te laten komen. De gronden van deze partijen zijn voor zeer goede prijzen te verkrijgen!! Het Grond Obligatie Fonds wil nu kapitaal uit de markt halen om deze kansen te benutten. Het Grond Obligatie Fonds heeft hiervoor een obligatielening uitgegeven middels 600 obligaties á € 25.000,-, waarbij de minimale afname per obligatiehouder 4 obligaties betreft. De obligatiehouders krijgen hiervoor 6% rente per jaar die halfjaarlijks wordt uitgekeerd, te weten op 30 juni en 31 december. De looptijd van de investering is 5 jaar en aan het einde van de looptijd krijgt de obligatiehouder haar inleg terug.

De schaarste van grond neemt door een aantal omstandigheden toe. Dit komt door bijvoorbeeld het aantal toenemende huishoudens en de bevolkingsgroei. Naast deze ontwikkeling zal ook de melkquotum worden afgeschaft en is er mede door deze factoren een waardestijging te verwachten van de agrarische grondprijs. Het Grond Obligatie Fonds wil haar ingekochte gronden vermarkten middels directe doorverkoop, via verkaveling of via certificering. Hierdoor kan het Grond Obligatie Fonds een goede winst behalen waardoor de obligatiehouder haar rente en aflossing uitbetaald kan krijgen.

De belangen en de zekerheidsstelling voor de obligatiehouders wordt geregeld door de stichting obligatiehouders grondfonds. Er worden op alle gronden die door het fonds worden aangekocht het eerste recht van hypotheek verstrekt ten behoeve van de obligatiehouders. Aangezien grond niet vergaat en nooit nul waard zal worden zullen de obligatiehouders in dit fonds nooit met lege handen komen te staan.

Investeer dus nu in het Grond Obligatie Fonds voor een goed rendement met een goede zekerheidstelling.